پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 31 شهريور 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومتهيه و حمل مخلوط كوهي با دانه بندي صفر تا 50 ميليمتر جهت زيرسازي معابر سطح شهر مناقصه 1398/06/231398/07/031398/07/011398/07/01مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اولتهيه و حمل مخلوط كوهي با دانه بندي صفر تا 50 ميليمتر جهت زيرسازي معابر سطح شهر مناقصه 1398/06/231398/07/031398/07/011398/07/01مشاهده اطلاعات کامل
آگهي فراخوان عمومي نوبت سوم چاپ دومطرح توسعه تفريحي تالاب نيلوفر آبي فراخوان 1398/05/191398/05/301398/05/281398/05/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس چهارراه شهرباني مزايده 1398/05/151398/05/301398/05/241398/05/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي فراخوان عمومي نوبت سوم چاپ اولطرح توسعه تفريحي تالاب نيلوفر آبي فراخوان 1398/05/191398/05/301398/05/281398/05/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس چهارراه شهرباني مزايده 1398/05/151398/05/301398/05/241398/05/24مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت دوم)فروش 2 دستگاه خودرو سواري L90 و سمند LX مزايده 1398/04/301398/05/081398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دومجابجايي پايه و شبكه برق – در مسير تعريض معابرسطح شهر مناقصه 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهی فراخوان عمومي نوبت دوم-چاپ دوم طرح توسعه تفريحي-سرگرمي سايت تالاب نيلوفرآبي واقع در بلوارشهيدياسيني بابل به روش BOT فراخوان 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولجابجايي پايه و شبكه برق – در مسير تعريض معابرسطح شهر مناقصه 1398/04/301398/05/091398/05/081398/05/08مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0