پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 8 بهمن 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اوللايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان جديد! مناقصه 1398/11/081398/11/261398/11/151398/11/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دومفاز سوم پروژه توسعه ظرفيت توليد كمپوست شامل:طراحي،ساخت،نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي:تخمير،هوادهي و تبديل مواد ارگانيك به كود(بصورت مكانيزه در سايت روباز)،دانه بندي و خالص سازي كود(فاي مناقصه 1398/10/241398/11/121398/11/011398/11/12مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوماحداث ديوار حائل بتني رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1398/10/221398/11/101398/10/291398/11/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوملايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان مناقصه 1398/10/141398/11/031398/10/231398/11/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اولاحداث ديوار حائل بتني رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي مناقصه 1398/10/221398/11/101398/10/291398/11/10مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اولفاز سوم پروژه توسعه ظرفيت توليد كمپوست شامل:طراحي،ساخت،نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي:تخمير،هوادهي و تبديل مواد ارگانيك به كود(بصورت مكانيزه در سايت روباز)،دانه بندي و خالص سازي كود(فاي مناقصه 1398/10/241398/11/121398/11/011398/11/12مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دوماجاره تلويزيون هاي شهري چهارراه انتظامي ميدان جمهوري ميدان ولايت مزايده 1398/10/171398/10/261398/10/261398/10/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اوللايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان مناقصه 1398/10/141398/11/031398/11/031398/11/03مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ اولاجاره تلويزيون هاي شهري چهارراه انتظامي ميدان جمهوري ميدان ولايت مزايده 1398/10/171398/10/261398/10/261398/10/26مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوماصلاحات فني تعمي نگهداري و راهبري تصفيه خانه شيرابه زباله انجيلسي مناقصه 1398/10/101398/10/191398/10/191398/10/19مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0