پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوم42 عدد از استندهای تبلیغاتی (سطح شهر) مزايده 1398/02/221398/03/011398/02/311398/02/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوم 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1398/02/221398/03/011398/02/311398/02/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولمحلول پاشي فضاي سبز سطح شهر به منظور تغذيه و دفع آفات نباتي فضاي سبز شهر بابل مناقصه 1398/02/291398/03/081398/03/071398/03/07مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومزيرسازي،تراش و روكش آسفالت منطقه يك و دو مناقصه 1398/02/161398/02/251398/02/251398/02/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول42 عدد از استندهای تبلیغاتی (سطح شهر) مزايده 1398/02/221398/03/011398/02/221398/02/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني مزايده 1398/02/221398/03/011398/02/311398/02/31مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولزيرسازي،تراش و روكش آسفالت منطقه يك و دو مناقصه 1398/02/161398/02/251398/02/251398/02/25مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولاحداث و بازسازي سوله (سايت انجيلسي) مناقصه 1397/12/281398/01/211398/01/201398/01/20مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ دوماجاره غرفه شماره 1 غرفه شماره 2 غرفه شماره 11 غرفه شماره 18 غرفه شماره 25 غرفه شماره 26 مزايده 1397/12/291398/01/211397/12/281397/12/28مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) – چاپ اولاحداث ساختمان خوابگاه ايستگاه شماره 3 آتشنشاني مناقصه 1397/12/261398/01/211398/01/201398/01/20مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.1.0.0
V5.1.0.0