تماس با ما

 

 

شهرداري بابل

011-35156000

شبکه اجتماعی: 

ايميل: info@babolcity.ir

 

عنوان دستگاه

آدرس

تلفن

فکس

ایمیل

شهرداری مرکز

میدان ولایت، نبش خیابان مدرس، باغ ملی

01132235156-6

01132223400

info@babolcity.ir

منطقه یک شهرداری

خیابان امام رضا جنب ترمینال شرق

01132253930

 

 

منطقه دو شهرداری

خیابان مدرس - مدرس 25

01132361621-3

 

 

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0