پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ دومساماندهی ورودی شمالی- ضلع شرقی بلوار شهید بهشتی و احداث میدان جديد! مناقصه 1402/07/091402/07/291402/07/181402/07/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) – چاپ اولساماندهی ورودی شمالی- ضلع شرقی بلوار شهید بهشتی و احداث میدان جديد! مناقصه 1402/07/091402/07/291402/07/181402/07/29مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت دومساماندهی پیاده رو- بلوار نوشیروانی حدفاصل میدان بهارنارنج تا میدان غدیر تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر مناقصه 1402/06/271402/07/161402/07/051402/07/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت دومساماندهی پیاده رو- بلوار نوشیروانی حدفاصل میدان بهارنارنج تا میدان غدیر تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر مناقصه 1402/06/271402/07/161402/07/051402/07/16مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) – چاپ دومطراحي ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه كارخانه كمپوست و مركز مديريت پسماند شهری بابل( سايت انجيلسي ) مناقصه 1402/05/291402/06/181402/06/081402/06/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی چاپ اول نوبت اول طراحي ، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه شیرابه كارخانه كمپوست و مركز مديريت پسماند شهری بابل( سايت انجيلسي ) مناقصه 1402/05/291402/06/181402/06/081402/06/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول چاپ دومساماندهی پیاده رو- بلوار نوشیروانی حدفاصل میدان بهارنارنج تا میدان غدیر تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر مناقصه 1402/05/291402/06/181402/06/081402/06/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول چاپ اولساماندهی پیاده رو- بلوار نوشیروانی حدفاصل میدان بهارنارنج تا میدان غدیر تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر مناقصه 1402/05/291402/06/181402/06/081402/06/18مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) – چاپ دوم10 باب واحد تجاری مجتمع آرتیمان مزايده 1402/05/181402/06/091402/05/281402/06/09مشاهده اطلاعات کامل
آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) – چاپ اول10 باب واحد تجاری مجتمع آرتیمان مزايده 1402/05/181402/06/091402/05/281402/06/09مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0