• ساعت : ۹:۵۷:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
قراردادهای منعقد شده شهرداری بابل از تاریخ 09/05/1401 الی 12/08/1401

قراردادهای منعقد شده شهرداری بابل

از تاریخ 1401/05/09 الی 1401/08/12

 

امتیاز :  ۲.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها