خطا !

  تنظيمات ماژول News

  تنظيمات خاص ماژول

  Show News Category Dropdown
  عنوان دسته بندی اخبار
  نمایش آرشیو
  نمایش دکمه های اشتراک گذاری
  تغيير اندازه عکس بند انگشتی*
  عرض عکس بند انگشتی*
  ارتفاع عکس بند انگشتی*
  ایجاد لینک کوتاه
  فعال سازی فشرده سازی
  نرخ فشرده سازی

  تنظیمات خبر

  تعداد واحد خبر در هر صفحه*
  نمايش عکس خبر
  محل نمايش عکس هر خبر
  نمایش کد خبر
  نمايش تاريخ
  نمايش زمان
  نمايش پیوند خبر
  نمايش منبع خبر
  نمایش تعداد نظرات
  نمایش تعداد بازدیدها
  نمايش چکیده خبر
  طول چکیده خبر*
  نمایش کلید ادامه در چکیده خبر
  نمایش رنگ پس زمینه برای چکیده خبر
  عدم نمایش کادر پیرامون چکیده خبر
  نمايش کادر پیرامون هر خبر
  تعداد روز جدید بودن*
  اعمال حالت نمايش يکي در ميان
  نوع چیدمان اخبار*
  تعداد ستون چیدمان اخبار*
  مرتب سازي بر اساس
  ترتيب نمايش
  درشت‌نمایی خبر اول
  ضریب بزرگنمایی خبر اول*
  نمایش جدا کننده خبر
  اعمال فونت نازنین به خبر

  تنظیمات ویرایش خبر

  مهلت انقضاء پيش فرض (روز)*
  امکان افزودن خبر در چند گروه خبري
  آرشیو اتوماتیک
  پسوند مجاز برای فایل
  سایز مجاز برای فایل (KB)
  ويراستار چکيده
  ويراستار متن
  عرض ویرایشگر*
  مسير آلبوم*
  تغيير اندازه عکس اصلي (نسبت به اندازه واقعی)*
  عرض عکس اصلي*
  ارتفاع عکس اصلي*
  کیفیت تصویر بر حسب درصد*
  پسوند مجاز برای عکس
  سایز مجاز برای عکس (KB)

  تنظیمات نمایش خبر

  نمايش عنوان به همراه گروه خبري
  نمایش برچسب های محتوای هر خبر
  نمایش تاریخ در صفحه نمایش خبر
  نمایش زمان در صفحه نمایش خبر
  نمايش عکس در صفحه نمایش خبر
  نمایش عکس با تغییر اندازه
  عرض تصویر در صفحه نمایش خبر*
  ارتفاع تصویر در صفحه نمایش خبر*
  امکان تغییر اندازه خودکار در نمایش Lightbox
  نمايش منبع خبر در صفحه نمايش
  نمایش نظردهی به خبر
  عدم نمایش نظرات
  نمایش اخبار مرتبط
  تعداد پیش فرض نظرات قابل نمایش *
  نمایش ارسال خبر به دوستان
  نمايش دکمه چاپ در صفحه نمايش
  نمایش لوگوی سایت برای چاپ
  نمایش عنوان در آدرس
  نوع نمایش تصاویر*
  تعداد ستون ها در حالت گالری*
  نمایش تصویر اول در بالای متن در حالت گالری

  تنظیمات آرشیو خبر

  نمایش آرشیو در ابتدا
  تعداد اخبار در صفحه آرشیو*
  دسته بندی آرشیو براساس
  نمایش آرشیو روزانه همه ماژول های خبری (در سال.ماه.روز)

  تنظیمات اسلایدشو خبر

  نمایش خبر بصورت اسلایدشو
  تعداد تصاویر قابل نمایش هر اسلاید
  تعداد جابجایی تصویر در هر حرکت
  ارتفاع تصویر اسلاید
  عرض تصویر اسلاید
  زمان گذار اسلایدها
  فاصله میان گذارها
  نمایش کادر اسلایدر
  ضخامت کادر تصاویر اسلایدر (پیکسل)
  رنگ کادر تصاویر اسلایدر
  رنگ زمینه اسلایدر
  رنگ زمینه نمایش ماژول

  تنظیمات خبر تیتر گونه افقی

  نمایش خبر به صورت تیتر گونه افقی
  تعداد کل اخبار قابل نمایش
  سرعت نمایش خبر تیتر گونه
  نمایش دکمه های کنترل حرکت خبر
  عنوان اخبار تیترگونه
  نوع نمایش خبر تیترگونه
  جهت نمایش خبر تیترگونه
  مدت توقف خبر تیتر گونه
  سرعت محو شدن خبر
  سرعت ظاهر شدن خبر
  رنگ متن خبر تیترگونه
  رنگ زمینه خبر تیترگونه
  نمایش خبر به اندازه عرض کامل ماژول
  عرض خبر تیترگونه
  ارتفاع خبر تیترگونه
  نمایش کادر خبر تیترگونه بصورت مدور

  تنظیمات خبر تیتر گونه عمودی

  نمایش خبر به صورت تیتر گونه عمودی
  سرعت نمایش خبر تیتر گونه
  مدت توقف خبر تیتر گونه
  توقف خبر تیتر گونه با ماوس
  تعداد کل اخبار قابل نمایش
  تعداد اخبار قابل نمایش همزمان
  ارتفاع خبر تیترگونه
  میزان فاصله بین دو خبر
  رنگ متن خبر تیترگونه
  رنگ زمینه خبر تیترگونه

  تنظیمات مدیریت نظرات

  تعداد واحد در صفحه مدیریت نظرات*
  نمایش مدیریت نظرات بر اساس طبقه بندی
  اعمال جریان کاری
  جریان کاری نظراتمدیریت جریان کاری نظرات

  تنظیمات نظردهی به خبر

  اجباری بودن فیلد ایمیل در صفحه ی نظردهی
  هشدارهامدیریت هشدارها

  تنظیمات گرداننده خبر

  فعال سازي خبر گردشي
  جلوه های گرداننده خبر*
  طول رو عنوان در گرداننده خبر*
  طول عنوان در گرداننده خبر*
  طول زیر عنوان در گرداننده خبر*
  طول چکيده در گرداننده خبر*
  تعداد آیتم ها جهت گردش همزمان*
  نمایش گرداننده خبر در اندازه کامل
  عرض گرداننده*
  ارتفاع گرداننده*
  مدت زمان نمايش اسلايد (میلی ثانیه)*

  تنظيمات صفحه بندي و شمايل

  استفاده از شمايلاستفاده از شمايل
  شمايلشمايل
  choose your template to use in view pagesالگوی چیدمان صفحه نمایش
  نمايش عنواننمايش عنوان
  نمايش تغيير يافته توسطنمايش تغيير يافته توسط
  Invisible By Defaultبسته بودن بصورت پيشفرض
  Show On Desktopنمایش در دسکتاپ
  Show On Tabletنمایش در تبلت
  Show On Mobileنمایش در موبایل

  مدیریت نظرات پیشرفته

  مدیریت نظرات پیشرفته
  تمپلیت مدیریت نظرات پیشرفته
  تمپلیت فرآیند تاییدیه نظرات

  تنظیمات مدیریت فرآیند تاییدیه

  مدیریت فرآیند تاییدیه
  تمپلیت مدیریت فرآیند تاییدیه

  تنظیمات دکمه ها و نمايش

  نمايش دکمه چاپ در پنجره هانمايش دکمه چاپ
  Show User AddCount Report button in view mode?نمايش دکمه گزارش تعداد آيتم هاي اضافه شده توسط هر کاربر
  نمايش دکمه راهنما در پنجره هانمايش دکمه راهنما
  نمايش دکمه XML در پنجره هانمايش دکمه XML
  Show Comment Manager button in view mode?نمایش دکمه مدیریت نظرات

  تنظيمات فرهنگ

  فرهنگفرهنگ
  عنوان به زبان فارسيعنوان به زبان فارسي
  Set title for English (United States) culture.عنوان به زبان انگليسي
  Set title for Arabic (Saudi Arabia) culture.عنوان به زبان عربی
  Set ToolTip for Persian (Iran) culture.شرح ماژول به فارسی
  Set ToolTip for English (United States) culture.شرح ماژول به انگليسی
  Set ToolTip for Arabic (Saudi Arabia) culture.شرح ماژول به عربی

  تنظیمات برچسب

  Support Tagبرچسب

  تنظیمات دايرکتوري

  Support Directoryدايرکتوري
  Choose Directory View for this moduleنوع نمايش دايرکتوري
  Choose Display Mode For Directory Typeحالت نمایش دایرکتوری
  Choose Directory Column Count In Grid Modeتعداد ستون دایرکتوری در حالت نمایش ستونی
  Choose Directory Count In Per Page تعداد دایرکتوری در هر صفحه*
  COLLAPSE_TREEبسته بودن درخت دايرکتوري
  Show description for directoryنمایش توضیحات دایرکتوری
  set height for directory frameارتفاع قاب دایرکتوری*
  Directory Widthعرض دايرکتوري

  تنظیمات مانيتورينگ

  Module Table Name for Monitoringنام جدول ماژول برای مانيتورينگ
  Field Name to log for Monitoringنام یک فیلد برای مانيتورينگ

  تنظیمات شمارش بازديد

  Enable Item counterفعال سازی شمارش تعداد بازدیدهای یک آیتم
  Enter minutes percent for Visit Count:مهلت زمانی ثبت مجدد بازدید بر حسب درصدي از زمان Session

  تنظیمات ابزارهای مفید

  Support Ratingامتیازدهی
  Support Sharing In Social Networksاشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

  تنظیمات انیمیشن ماژول

  Trigger events and animations while scrolling your moduleفعال سازی Scrollspy
  Repeat scrolling animations moduleتکرار شدن Scrollspy
  Type animations while scrolling your moduleانیمیشن Scrollspy
  Make elements remain at the top of the viewport, like a sticky navbarفعال سازی Sticky
  Automatic set topنتظیم خودکار Sticky
  Top offset whent sticky should be triggeredفاصله از بالا در حالت Sticky
  Sticky شدن تا انتهای ناحیه
  delay in milliseconds to the animationتاخیر زمانی انیمیشن Scrollspy (میلی ثانیه)

  تنظیمات فیلتر IP

  Select Rules to Assign to Module.دسترسی های فیلتر IP

  تنظیمات کش

  ENABLE_MODULE_OUTPUT_CACHINGکش کردن خروجی ماژول
  output cache absolute expire timeSpan in secondsمدت زمان نگه داری خروجی ماژول در حافظه کش
  MODULE_OUTPUT_CACHING_ROLES_EXCEPTIONSکش کردن خروجی ماژول برا همه نقش ها به غیر از


  تنظیمات جستجوی پیشرفته

  Enable indexingفعالسازی نمایه ساز

  ثبت تغييرات قبول تنظيمات اصلي بخشها انصراف  

  6.1.7.0
  V6.1.7.0