پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عکس های منتخب
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۴۷۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 
۹:۳۱:۳۶  | 
تعداد بازدید : ۲۶۱۳
کد خبر : ۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ 
۸:۳۲:۲۵  | 
تعداد بازدید : ۲۷۲۶

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0