مشخصات عمومی
مشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار کشاورز
فراخوان جذب سرمایه گذار نوبت دوم چاپ دوم
فراخوان
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

"فراخوان جذب سرمایه گذار"نوبت دوم - چاپ دوم

 

موضوع: مشارکت در احداث پل عابر پیاده بلوار کشاورز

شهرداری بابل در نظر دارد تا از طریق فراخوان عمومی نسبت به شناسایی سرمایه گذار (یا سرمایه گذاران) دارای صلاحیت و واجد شرايط( داراي رتبه بندي و سوابق كاري مفيد به لحاظ فني و اجرايي و توانمندي مالي) جهت احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار کشاورز- روبروی بیمارستان آیت الله روحانی بابل به روش مشارکت BOT اقدام نماید.

لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي توانايي فني ، واجد صلاحيت و علاقمند به همكاري در اين خصوص دعوت به عمل مي آيد حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار چاپ دوم اين آگهي( مورخ 98/08/20 )، جهت بازديد از محل احداث پروژه و كسب اطلاعات لازم به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و طرح پيشنهادي را به همراه اسناد شناسايي،سوابق فني و اجرايي شركت در پاكت دربسته حداكثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 به دبيرخانه شهرداري بابل به نشاني بابل،ميدان ولايت،ساختمان مركزي شهرداري،طبقه اول تحويل نمايند.بديهي است شهرداري بابل در رد يا قبول پيشنهادات واصله مختار مي باشد.لذا متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 98/08/20 لغايت 98/08/29  همراه با معرفي نامه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و پس از تکمیل فرم های مربوطه به همراه ارائه مستندات، حداکثر تا تاریخ 98/08/29  به دبيرخانه شهرداري بابل تحویل نمایند.

به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات واصله، روز چهارشنبه مورخ  06/ 09/ 98ساعت 14 می باشد..

متقاضيان جهت كسب اطلاعات و جزییات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 35156-011 دفتر سرمايه گذاري و مشاركت هاي اقتصادي شهرداري بابل و نيز امور قراردادهاي شهرداري تماس حاصل نمايند. http://www.babolcity.ir

 

                                                                                   سیــد مجتبی حکیـــم

                                                                                 شهــردار بابــل

قوانین
1398/08/20
1398/08/29
1398/08/29
1398/09/06
1398/08/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0