جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي فراخوان عمومي نوبت سوم چاپ اول نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: طرح توسعه تفريحي تالاب نيلوفر آبي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهی فراخوان عمومي نوبت سوم-چاپ اول

 

شهرداری بابل در نظر دارد نسبت به شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت و واجد شرايط (داراي رتبه-بندي و سوابق كاري مفيد به لحاظ فني و اجرايي و توانمندي مالي) در راستای طرح توسعه تفريحي-سرگرمي سايت تالاب نيلوفرآبي واقع در بلوارشهيدياسيني بابل به روش BOT اقدام نماید:

لذا از کلیه اشخاص حقيقي ياحقوقی دارای توانایی فنی، واجد صلاحیت و علاقمند به همکاری در این خصوص دعوت به عمل می­آید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار چاپ دوم اين آگهی (مورخ 98/05/19) ، جهت بازدید از محل احداث پروژه و کسب اطلاعات لازم به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و طرح پیشنهادی را بهمراه اسناد شناسایی، سوابق فنی و اجرایی شرکت در پاکت دربسته حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 به دبیرخانه شهرداری بابل به نشانی بابل، میدان ولایت، ساختمان مرکزی شهرداری، طبقه اول تحویل نمایند. بدیهی است شهرداری بابل در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار مي­باشد. لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/05/19 تا تاریخ  98/05/28  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 5/500/000/000 ريال و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/05/30  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

متقاضيان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن 32206153-011 دفترسرمايه گذاري ومشاركت هاي اقتصادي شهرداري بابل ونيز امورقراردادهاي شهرداري به شماره تلفن هاي 32221423 یا 32223401 داخلی 225 تماس حاصل نمایند. http://www.babolcity.ir

 

سيدمجتبي حكيم

       شهردار بابل

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/19 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/30
تاریخ انقضاء: 1398/05/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0